Lexpera Blog
Author image

Sevinç Kurtuluş

1 Gönderi

7035 Sayılı Kanun ile Temyiz Sürelerinde Değişiklik

7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Ağustos 2017 tarih ve 30145/1 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre Ceza ve Hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı temyiz

Devamı