Lexpera Blog

Meslek Mensupları (SMMM ve YMM) Hangi Durumlarda Asgari İşçilik Raporu Düzenleyemez?

SGK tarafından asgari işçilik incelemesi yapılmayıp meslek mensupları tarafından rapor düzenlenmesi ve ilişiksizlik belgesinin kısa sürede alınması mümkün. Bu sayede işverenler ve meslek mensupları denetimin getirdiği stres ve zaman kaybından kurtulabilmekte.

Ancak meslek mensupları her zaman asgari işçilik raporu düzenleyemiyor...

Meslek mensupları;

a) Hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları

Devamı...

Anayasa Mahkemesi: Sokağın Trafiğe Kapatılması Nedeniyle Oluşan Gelir Kaybının İdare Tarafından Tazmini Gerekir

Toplumun menfaatine olan tedbirlerden doğan külfete kişilerin tahammül gösterme mecburiyetiyle karşı karşıya bırakılmalarında, kamu yararı ile kişilerin hakları arasında makul bir denge kurulmalıdır.

Karara Konu İşlemler ve Hukuki Süreç

Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararı ile, yabancı bir devlete ait Büyükelçiliğin bulunduğu sokak, Büyükelçiliğin güvenliğinin sağlanması amacıyla, yaya ve araç

Devamı...

İnşaat İşyerinden Bildirilen Kadın Çalışanlar Asgari İşçilikte Dikkate Alınır mı?

İnşaat işyerleri ile ilgili yapılan asgari işçilik incelemelerinde kadın çalışanlar adına yapılan bildirimlerin dikkate alınıp alınmayacağı tartışmalı bir konu.

4857 sayılı İş Kanunun “Ağır ve Tehlikeli İşler” başlıklı 85 inci maddesine istinaden 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Devamı...

7035 Sayılı Kanun ile Temyiz Sürelerinde Değişiklik

7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Ağustos 2017 tarih ve 30145/1 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre Ceza ve Hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı temyiz

Devamı...

Sözlü Sınav ve Mülakatlarda Şekil ve İçerik Denetimi

Modern çağ ekonomik, teknolojik ve sosyokültürel değişimlerin etkisiyle yeni çalışma alanları yaratmakla birlikte, aynı zamanda bu değişimin hızına entegre olamayan bir takım iş alanlarını usulca piyasadan sildi. Bu uluslararası rekabet ortamında, gerek özel sektörde gerek kamu sektöründe, günümüz teknolojisine uyum sağlayabilen, liyakatli eleman ihtiyacını, sayıları on binleri bulan adaylar arasından

Devamı...