Lexpera Blog
Author image

Dr. Mehmet Bulut

13 posts Ankara Website
www.mbulut.net

Meslek Mensupları (SMMM ve YMM) Hangi Durumlarda Asgari İşçilik Raporu Düzenleyemez?

SGK tarafından asgari işçilik incelemesi yapılmayıp meslek mensupları tarafından rapor düzenlenmesi ve ilişiksizlik belgesinin kısa sürede alınması mümkün. Bu sayede işverenler ve meslek mensupları denetimin getirdiği stres ve zaman kaybından kurtulabilmekte.

Ancak meslek mensupları her zaman asgari işçilik raporu düzenleyemiyor...

Meslek mensupları;

a) Hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları

Devamı...

İnşaat İşyerinden Bildirilen Kadın Çalışanlar Asgari İşçilikte Dikkate Alınır mı?

İnşaat işyerleri ile ilgili yapılan asgari işçilik incelemelerinde kadın çalışanlar adına yapılan bildirimlerin dikkate alınıp alınmayacağı tartışmalı bir konu.

4857 sayılı İş Kanunun “Ağır ve Tehlikeli İşler” başlıklı 85 inci maddesine istinaden 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Devamı...

Uzaktan Çalışma İle İşe Gitmeden Çalışmak Mümkün

Gerek ülkemizde gerekse de diğer ülkelerde işyerine gitmeksizin evde veya mobil şekilde iş görmeyle sıkça karşılaşıyoruz. Özellikle yazılım, tasarım, tercüme, satış ve pazarlama, veri hazırlama ve işleme, e-satış, muhasebe, basın ve yayın gibi sektörlerde işyerine gitmeksizin işveren tarafından verilen işleri yapmak mümkün olabiliyor.

Her ne kadar bu şekilde çalışan kişiler

Devamı...

Meslek Mensuplarının (SMMM ve YMM) Asgari İşçilik Raporu Düzenleme Yetkisi Var

Meslek mensuplarının SGK ile olan ilişkilerinin önemli bir parçasını asgari işçilik incelemeleri oluşturuyor.SGK'dan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri için şayet malzemeli/salt işçilikli faturalar mevcutsa işyeri kayıt ve belgeleri SGK Müfettişleri tarafından inceleniyor.

Ancak SGK tarafından söz konusu asgari işçilik incelemesi yapılmayıp meslek

Devamı...

4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesindeki İşveren Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

a) 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık

Devamı...