Lexpera Blog
Author image

Dr. Mehmet Bulut

16 posts Ankara

Ödediğiniz Primi Geri Alabilirsiniz!...

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yıllarca prim ödediniz ancak emekliliğe hak kazanamadınız. Bu durumda ödediğiniz primleri geri alabilirsiniz.

Sosyal güvenlik sistemimizde bir kişinin emekliliğe hak kazanabilmesi için bazı şartların birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Bunlar; belli bir yaşa ulaşılması, belli bir süre prim ödenmesi ve sigortalılık süresinin doldurulması. Eğer ki bu şartlardan birisi

Devamı...

Süt Parası Nasıl Alınır?

Halk arasında süt parası olarak biline "emzirme ödeneği", doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor.

Emzirme ödeneğinden hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar yani işçiler ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalılar yani işyeri sahipleri ve şirket

Devamı...

Muvazaalı Alt İşverenlik Tespitinde Neler Değişti?

25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Alt İşverenlik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile muvazaalı alt işverenlik tespiti halinde yapılacak işlemler ile ilgili önemli değişiklikler yapıldı.

Şöyle ki;

1- Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar hakkında,

Devamı...

Meslek Mensupları (SMMM ve YMM) Hangi Durumlarda Asgari İşçilik Raporu Düzenleyemez?

SGK tarafından asgari işçilik incelemesi yapılmayıp meslek mensupları tarafından rapor düzenlenmesi ve ilişiksizlik belgesinin kısa sürede alınması mümkün. Bu sayede işverenler ve meslek mensupları denetimin getirdiği stres ve zaman kaybından kurtulabilmekte.

Ancak meslek mensupları her zaman asgari işçilik raporu düzenleyemiyor...

Meslek mensupları;

a) Hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları

Devamı...

İnşaat İşyerinden Bildirilen Kadın Çalışanlar Asgari İşçilikte Dikkate Alınır mı?

İnşaat işyerleri ile ilgili yapılan asgari işçilik incelemelerinde kadın çalışanlar adına yapılan bildirimlerin dikkate alınıp alınmayacağı tartışmalı bir konu.

4857 sayılı İş Kanunun “Ağır ve Tehlikeli İşler” başlıklı 85 inci maddesine istinaden 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Devamı...