Lexpera Blog

Etiket: İş Kanunu

Toplam 2 Makale

İş Hukukunda Bildirim Süresinin Resmi Tatil ve Bayramlara Denk Gelmesi Halinde Bildirim Süresine Ek Bir Süre Eklenmesi Gerekir mi?

İş sözleşmeleri iki şekilde sona ermektedir: fesih dışında ve fesih yoluyla. Bozucu yenilik doğuran bir işlem olan fesih beyanı haklı nedenlerle derhal olabileceği gibi bildirim süresi verilerek de gerçekleştirilebilir.

4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesi uyarınca:

"Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

a)

Devamı...

6663 Sayılı Kanun ile 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Doğum İznine İlişkin Getirilen Değişiklikler

Bilindiği üzere çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin dengenin sağlanması amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu ile belirli düzenlemeler getirilmiş olup, ilgili mevzuat ile sözleşmeye dayalı kurulan işçi ve işveren arasındaki ilişkilere yönelik belirli sosyal ve ekonomik haklar sağlanmıştır.

İlgili mevzuat ile düzenlenen başlıca haklar arasında ise maaş alacağı, kıdem tazminatı,

Devamı...