Lexpera Blog

İnşaat İşyerinden Bildirilen Kadın Çalışanlar Asgari İşçilikte Dikkate Alınır mı?

İnşaat işyerleri ile ilgili yapılan asgari işçilik incelemelerinde kadın çalışanlar adına yapılan bildirimlerin dikkate alınıp alınmayacağı tartışmalı bir konu.

4857 sayılı İş Kanunun “Ağır ve Tehlikeli İşler” başlıklı 85 inci maddesine istinaden 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 30/12/2012 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldı.

Bu nedenle, asgari işçilik araştırması ile ilgili olarak yapılacak işlemlerde, kadın sigortalıların çalıştırılmadıklarına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı sürece söz konusu kişiler için yapılmış olan bildirimlerin araştırma işleminde dikkate alınması gerekiyor.

Ayrıca, ilişiksizlik belgesi verilmesi aşamasında, özel nitelikteki inşaat işlerinin bitirilmiş olduğu, dolayısıyla fiili tespit yapılamayacağı hususları dikkate alınarak kadın sigortalıların çalışmalarının fiili olup olmadığına ilişkin aksine bir ihbar veya şikayet olmadığı sürece denetim isteminde bulunulmaması da gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.hukukmarket.com/kategori/70/is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku.html#!/kitap/147433/?kategori-ids=70&siralama=tarih&sayfa=1

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Ankara