Lexpera Blog

Tag: kira sözleşmesi

Toplam 5 Gönderi

Kira Bedelini Ödemede Temerrüt ve Sonuçları

Giriş

Kira sözleşmesinde kiracının kira bedelini ödemede temerrüde düşmesinin temel olarak birkaç farklı sonucu bulunmaktadır. Bunlar, borçlar hukuku genel hükümlere göre temerrüt halinde sahip olunan haklar, borçlar hukuku özel hükümlerde kira sözleşmesine özgü olarak düzenlenen ve icra ve iflas hukuku kapsamında sahip olunan tahliye hakkıdır. Bu çalışmada öncelikle genel itibariyle

Devamı

COVID-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Kira Sözleşmelerine Etkileri

I. Sunuş

Devam niteliğindeki bu çalışmamızda[1] öncelikle; Covid-19 Pandemisi (Covid-19 P.)[2] özelinde, kiraya verenin ayıp nedeniyle sorumlu tutulup tutulamayacağına ve kira sözleşmesinin olağanüstü nedenle feshine değineceğiz. Ardından, İçişleri Bakanlığı’nın 15.03.2020 tarihli Genelgesi’nin (Genelge)[3] ve bazı alışveriş merkezlerinin (AVM) kapatılma kararının sözleşmelere etkisini kiracının

Devamı

Korona Virüs Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi, Geçici İfa İmkansızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama

1. Genel Olarak

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi (bölgeler ve gruplar üstü coğrafi salgın) ilan edilen ve 13 Mayıs 2020 tarihi itibariyle[1] dünya genelinde 4.179.479 kişide görülen toplam 287.525 kişinin ölümüne yol açan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının gündelik yaşam ve

Devamı

Covid-19 Salgınının TBK m. 316 Kapsamında Kira Sözleşmelerine Etkisi

Giriş

Bireyleri, devletleri, piyasaları derinden etkileyen ve hem ekonomik hem sosyal hayatta bir kriz yaratmış olan Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının 11 Mart 2020’de ülkemizde görülmesinin ardından, salgının yayılımını ve etkilerini mümkün olduğunca azaltmak amacıyla çeşitli tedbirler alınmaya başlanmıştır.

Bu tedbirlerin ilki, insanların bir arada bulunduğu ve çalıştığı yerlerde sosyal

Devamı

Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Sebebiyle Alınan Tedbirlerin İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi


01.05.2020 tarihi itibariyle yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde kaleme alınmıştır


Giriş

Çin’in Vuhan kentinde başlayan, tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, gerek devlet kurumları gerekse sivil toplum örgütleri

Devamı