Lexpera Blog

Tag: İşyeri kira sözleşmeleri

Toplam 14 Gönderi

İşyeri Kira Sözleşmeleri Açısından Aşırı İfa Güçlüğüne Dayalı Uyarlama Davalarında (TBK M. 138) Düzenleyici Amaçlı İhtiyatî Tedbirler

Giriş

Türkiye’yi de etkileyen Covid-19 salgını ekonomiyi derinden etkilemiş, pek çok sektörde faaliyetlerin durdurulmasına veya büyük ölçüde yavaşlatılmasına sebep olmuştur. Bunun sonucunda ekonomide yıllardır görülmeyen bir küçülmenin yaşanması da beklenmektedir. Covid-19’un bu etkisi ticarî ilişkilerin büyük ölçüde hukukî temelini oluşturan sürekli borç ilişkilerindeki edim dengesini bozmuştur. İşte bu

Devamı

Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Sebebiyle Alınan Tedbirlerin İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi


01.05.2020 tarihi itibariyle yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde kaleme alınmıştır


Giriş

Çin’in Vuhan kentinde başlayan, tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, gerek devlet kurumları gerekse sivil toplum örgütleri

Devamı

Salgının İşyeri Kira Sözleşmelerinin İfasına Olası Etkileri

Giriş

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak nitelendirilen COVID-19 hastalığı ticari ve sosyal hayatı birçok yönüyle etkilemektedir. Pandemi basitçe; bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemilere) verilen genel addır.[1]

Küresel boyutta yaşanan bu

Devamı

Yeni Normal Tanımlamasının İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi

I. Yeni Normal Kavramı

Son günlerde ortaya çıkan “yeni normal” kavramı, korona virüs (Covid-19) salgınının hayatımıza sunduğu hediyelerden biri. Bu kavram, bir normalleşmenin olacağını ve fakat eskisi gibi olmayacağını anlatmak üzere kullanılıyor. Salgın öncesindeki durumu kast etmek içinse “eski normal” kavramı kullanılıyor.

Bu soyutlama salgın öncesi günlere dönülmesinin zaman alacağının

Devamı

Küresel Salgının İşyeri Kiralarına Etkisi ve Çözüm Önerileri

I. Giriş

Dünya korona virüs salgını sebebiyle büyük bir kriz yaşamaktadır. Bu kriz insanların tüm hayatını etkilemektedir. İnsanlar bir yandan sağlıklı kalabilmenin, bir yandan da ekonomik olarak ayakta kalabilmenin endişesini taşımaktadırlar. Kriz sebebiyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar sadece bireyleri değil, devletleri ve küresel piyasaları da derinden etkilemektedir. Öyle ki Dünya

Devamı