Lexpera Blog

Öğrenci Velileri Az Vergi Ödeyebilir!..

Okula giden çocuğu olanlar birçok eğitim masrafına katlanmak zorunda. Okul kaydı, kırtasiye giderleri, kitaplar, servis ücreti vs. Bunlar üst üste konulduğu zaman yüksek meblağlara karşılık geliyor.
Ancak vergi kanunlarımızda eğitim için yapılan bu harcamaların vergi matrahınızdan yani gelirinizden düşülebilmesine imkân tanınmış. Bu sayede ödeyeceğiniz vergi tutarı da azalıyor.
Söz konusu uygulama kulağa hoş geliyor fakat burada bazı sınırlar ve istisnalar söz konusu.

Kimler Daha Az Vergi Ödeyecek?

Eğitim harcamalarını gelirden düşerek daha az vergi ödeme imkanından faydalanılabilmesi için söz konusu harcamaların Türkiye’de yapılması gerekiyor. Yani çocuğunuz yabancı bir ülkede okuyorsa bu imkândan faydalanmanız söz konusu değil.
Burada çocuk derken mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar ifade ediliyor.
Ayrıca eğitim masrafını kendiniz veya eşiniz için yapıyorsanız bu kapsamdaki masraflar da indirim kapsamında.

İşçi ve Memurlar Kapsamda mı?

Bu avantajdan sadece yıllık gelir vergisi beyannamesi veren gerçek kişiler faydalanabiliyor. Yani kendisine ait bir bakkalı, muayenehanesi, inşaatı, avukatlık bürosu, mağazası olan kişiler bu kapsamda bulunuyor. Bunun yanı sıra kira geliri elde edenler, kâr payı ve temettü geliri beyan edenler de eğitim harcamalarını gelirlerinden indirebiliyor.
Buna karşın ücret geliri elden eden işçi ve memurlar beyanname vermedikleri için bu imkandan faydalanamıyor. Bu yönüyle uygulamada önemli bir eksiklik var. Böyle bir avantaja en fazla ihtiyacı olan kesim ücretliler olmasına karşın kapsam dışı bırakılması gerçekten çok ilginç.

Gidilen Okul Önemli

Eğitim harcamalarına ilişkin vergi avantajından faydalanmanın önemli bir şartı var. Bu da söz konusu harcamaların gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle ispatlanması. Bu ifade şu anlama geliyor: Eğer çocuğunuz devlet okuluna ya da vakıf üniversitesine gidiyorsa, okula ödenen kayıt parası için vergi avantajı yok. Avantajdan faydalanmak için çocuğun, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan; anaokulu, kreş, ilkokul, lise, dershane gibi yerlere gitmesi gerekiyor.
Ayrıca sadece okul kayıt parası değil servis ücreti için alacağınız fatura, kırtasiye harcamaları için alacağınız fiş gibi belgelerle de indirimden faydalanmanız mümkün.

Yurt ve Yabancı Dil Kursu da Kapsamda

Bunların yanı sıra çocuğunuz özel yurtta kalıyorsa buraya yaptığınız harcamalar da gider olarak indirilebiliyor.
Çocuğunuzun illaki okula gitmesine gerek yok. Eğer yabancı dil kursuna gidiyorsa buraya yapacağınız harcamayı da gelirinizden indirebilirsiniz.

İndirim Oranı Gelirin %10’u

Peki anlattığımız bu vergi avantajının tutarı ne kadar? Yapmış olduğunuz eğitim harcamalarının tümünü gelirinizden indirme imkanınız ne yazık ki yok. İndirebileceğiniz en fazla tutar gelirinizin %10’u kadar.
Örneğin; gelir vergisi mükellefiyetinizden dolayı yıllık 150 bin TL gelir beyan etmiş ve söz konusu yılda çocuğunuz için 20 bin TL eğitim harcaması yapmışsanız 20 bin TL’nin tümünü gelirinizden indiremiyorsunuz. İndirebileceğiniz tutar yıllık gelirin %10’u yani 15 bin TL. Dolayısıyla sağlanan bu vergi avantajıyla beyan edeceğiniz gelirin tutarı 135 bin TL’ye düşüyor.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Ankara