Lexpera Blog

Sağlık Sebebiyle İşverenin İş Akdini Feshi Mümkün müdür?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre, işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde uzun süre işe gelmemesi halinde işveren iş akdini derhal feshedebilmektedir. Bu gibi durumlarda işveren için bildirimsiz fesih hakkı, devamsızlık halinin, bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğmaktadır.

İş Kanunu’na göre bildirim süresi, iş sözleşmesi 6 aydan az süren işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar süren işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için de 6 hafta, üç yıldan fazla süre çalışan işçi için bildirim süresi ise 8 haftadır. Dolayısıyla, yukarıdaki hüküm kapsamında, bu bildirim sürelerine ilave olarak 6 hafta daha rapor kullanmak zorunda kalan işçinin iş akdi işveren tarafından feshedilebilmektedir.

Sağlık gerekçesiyle yasada öngörülen süreleri aşan rapor kullanan işçinin iş akdi feshedilirken, işçiden savunma alınmasına gerek olup olmadığı hususu, yargı kararlarında netlik kazanmamış olup Yargıtay daireleri arasında birbirleriyle çelişen kararlar mevcuttur.

Daireler arasındaki bu farklılığı gidermek için toplanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu, sağlık gerekçesiyle uzun süre rapor kullanan işçilerin işveren tarafından savunma alınmadan iş sözleşmelerinin feshedilebileceği yönünde karar aldı[1] . Mahkemeleri bağlayıcı bu karar uyarınca, işverenler, sağlık gerekçesiyle yasada öngörülen süreleri aşan rapor kullanan işçinin iş akdini savunma almaksızın feshedebilecektir.

Dipnotlar:


  1. Karar için: https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/e-2017-9-k-2018-10-t-19-10-2018 ↩︎

Author image
Hakkında Mustafa Keskin
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve aynı üniversitenin tezli özel hukuk yüksek lisans programı mezunudur. Halen Aygaz A.Ş.’de Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır.