Lexpera Blog

Asgari İşçilik İncelemesinde Faturaların Dikkate Alınma Şartları

Asgari işçilik incelemelerinde ibraz edilen faturaların işleme alınabilmesi için, malzemeli işçilik veya salt işçilik faturalarının;

• Gerek tutar gerekse faaliyet konusu itibariyle inceleme konusu işe uygun olması,

• Yasal düzenlemelere uygun birim ve ölçü içermesi,

• İşveren deftere tabi ise deftere kaydedilmiş olması,

• Çok istisnai durumlar hariç fatura tarihlerinin, inceleme konusu işin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki herhangi bir tarih olması,

• Faturayı düzenleyen şahıs veya şirketin SGK’da tescilli “2” mahiyet kodu ile başlayan devamlı işyerinin bulunması, söz konusu devamlı işyerinin faaliyet konusunun faturada yapıldığı belirtilen işle uyumlu olması ve bu devamlı işyerinden faturada belirtilen işin yapıldığı dönemde yine faturada belirtilen işin yapımı için yeterli miktarda işçilik bildirilmiş olması, yani bu dönemde işyerinden Kuruma bildirilmiş sigortalı, çalışma gün sayısı ve prime esas kazanç miktarının yeterli olması,

• Faturada yapıldığı belirtilen iş tek kişi ile yapılabilecekse ve işi faturayı düzenleyen şahsın yaptığı iddia ediliyorsa, o kişinin 4/b (Bağ-Kur) kapsamında Kurumda sigortalı olarak tescilli olması ve faturada belirtilen işin yapıldığı dönemde sigortalılığının aktif olması,

• Ayrıca faturanın mali mevzuata uygun düzenlenmiş olması, faturada; faturayı düzenleyenin adı soyadı, ismi, unvanı, adresi, ilgili vergi dairesinin ismi ve hesap numarası, SGK işyeri sicil numarası veya işi faturayı düzenleyen şahıs yapmışsa sigorta sicil (Bağ-Kur) numarası, faturanın tarih ve sayısı, fatura tutarının KDV hariç ve dahil olmak üzere ayrı ayrı belirtilmiş olması,

• Faturada sonradan herhangi bir ekleme – çıkarma – değişiklik yapılmamış olması,

gibi şartlar aranmaktadır.

Öte yandan Kurum uygulamaları açısından, salt işçilik içeren faturalarda malzeme bedelinin ihale konusu işi alan veya inşaatı yapan işveren tarafından karşılanması gerektiği göz önünde bulundurularak, malzeme bedelinin faturaya dahil olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Asgari İşçilik ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve örnekler için:
http://www.hukukmarket.com/kategori/70/is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku.html#!/kitap/147433/?kategori-ids=70&siralama=tarih&sayfa=1

Dr. Mehmet BULUT

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Ankara