Lexpera Blog

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Önemli Değişiklikler

Bugünkü (1 Temmuz 2017) Resmi Gazete’de yayınlanan 7033 sayılı Torba Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda çok önemli değişiklikler yapıldı.

  • Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecekler. Değişiklikten önce bu düzenleme sadece 10’dan az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için söz konusuydu.

  • Kanunun 15 inci maddesinde yapılan değişiklikle; 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için sağlık raporları kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilecek. Değişiklikten önce bu düzenleme sadece 10’dan az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için söz konusuydu.

  • Kanunun 38 inci maddesinde yapılan değişiklikle; kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü 1 Temmuz 2017’den 1 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

SON NOT: İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşmamış, iş güvenliğinin sosyal ve psikolojik yönü üzerinde yeterince durulmamış bir ülkede sadece mevzuat ile birşeyler yapmaya çalışmanın sonucu: ERTELEME...

Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

www.mbulut.net

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Ankara