Lexpera Blog
Author image

Alihan Aydın

1 Gönderi

COVID-19 Salgını ve 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi Çekten Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğun Şartlarını Değiştirmiş midir?

I. Sorun

Covid-19 salgınının hukuk dünyasındaki olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla 7226 sayılı Kanun ile kabul edilen düzenlemelerden biri olarak Geçici 1. maddede yer alan

“(1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;
a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz

Devamı