Lexpera Blog
Author image

Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu

3 Gönderi
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD. - Avukat (İzmir Barosu)

COVID-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin; Öngörülebilen İhlal Kavramı ve Uluslararası Satış Sözleşmeleri Bakımından Değerlendirmesi

Giriş

Covid-19 Pandemisinin[1] özel hukuk sözleşmelerine etkileri üzerine kaleme aldığımız üçüncü makalemizde[2], Covid-19 P.’nin uluslararası satış sözleşmelerine yapacağı etkiye değineceğiz. Tüketici sözleşmesi niteliğinde olanlar hariç, uluslararası satış sözleşmelerine uygulanacak hukuk, taraflarca belirlenmemişse, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 24. maddesine göre tespit

Devamı

COVID-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Kira Sözleşmelerine Etkileri

I. Sunuş

Devam niteliğindeki bu çalışmamızda[1] öncelikle; Covid-19 Pandemisi (Covid-19 P.)[2] özelinde, kiraya verenin ayıp nedeniyle sorumlu tutulup tutulamayacağına ve kira sözleşmesinin olağanüstü nedenle feshine değineceğiz. Ardından, İçişleri Bakanlığı’nın 15.03.2020 tarihli Genelgesi’nin (Genelge)[3] ve bazı alışveriş merkezlerinin (AVM) kapatılma kararının sözleşmelere etkisini kiracının

Devamı

COVID-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisinin; İmkansızlık, Amacın Bozulması, Uyarlama ve Ödemezlik Def’i Bakımından Değerlendirmesi

I. Sunuş

Covid-19 Pandemisinin (Covid-19 P.)[1] özel hukuk sözleşmelerine etkisi; mücbir neden, imkansızlık, aşırı ifa güçlüğü vd. kavramlar ile açıklanmaktadır. Çalışmamızda Covid-19 P.’nin sözleşmelere olan etkilerine genel olarak değineceğiz. Yazımızı mümkün olduğunca kısa tutmak amacıyla, hukukçular tarafından bilindiğini varsaydığımız kavramları açıklamak yerine, tartışmalı konularda düşüncelerimizi açıklayacağız.

Bu çalışmamızdan

Devamı