Lexpera Blog
Author image

Av. Dr. Y. Sertaç Serter

1 Gönderi Websitesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Rekabet Otoritelerini Bağlar mı?

Temel hak ve özgürlükleri uluslararası düzeyde güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (“AİHS”) insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesini amaç edinmektedir.

Peki AİHS tarafı olan devletlerin idari otoriteleri ve özellikle de düzenleyici ve denetleyici kurumlar olan rekabet otoriteleri AİHS ile bağlı mıdır? Bu yazımızda AİHM içtihadı ışığında bu sorunun cevabını,

Devamı