Lexpera Blog
Author image

Doç. Dr. Tolga Şirin

1 Gönderi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Anayasa Mahkemesinin “Bağlamsal İptal Kararları” (Sınırlandırma Sorunu veya Kısmi Hükümsüzlük Meselesi)

Anayasa Mahkemesinin kararlarının türleri, bağlayıcılığı ve etkileri, Türkiye’de anayasa yargısının kabul edildiği tarihlerden günümüze tartışılagelen meseleler. Mahkemenin içtihat yoluyla türettiği karar türleri[1] veya karar gerekçelerinin bağlayıcılığı[2] gibi konular, anayasa tarihimizde hayli derin görüş ayrılıklarına neden oldu ve oluyor.

Bu durum, Türkiye’ye özgü değil. Örneğin merkezileşmiş anayasa

Devamı