Lexpera Blog
Author image

Av. Yılmaz Toygun Tecirli

1 Gönderi
Pehlivan & Güner Hukuk Bürosu

Covid-19 (Koronavirüs) Salgınının Özel Hukuk Sözleşmelerine Etkisi

Bu yazımızda, mücbir sebep kavramı ve Covid-19 salgınının mücbir sebep teşkil edip etmediği ve salgının özel hukuk sözleşmelerine etkisi değerlendirilmektedir.

Özet

  • Borç ilişkinin kurulduğu esnada taraflarca öngörülemeyen, tarafların kontrolü dışında gelişen ve borçlunun kaçınılmaz şekilde borcunu yerine getirmesine engel teşkil eden dışsal olaylar mücbir sebep olarak tanımlanmaktadır.

  • Mücbir sebep iddiasına

Devamı