Lexpera Blog
Author image

Av. Ümit Erkan Durna

1 Gönderi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

Covid-19 Salgın Hastalığı Nedeniyle Yargıda Duran Sürelerin Konkordato Kurumundaki Mühlet ve Süreler Açısından Değerlendirilmesi


(7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2480 Sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Özelinde)


Kendisine has özellikleri nedeniyle alelade bir dava türü olarak kabul edilmesi mümkün olmayan konkordato yargılamasında, geçici mühlet başlangıcının karara gün ve saat olarak geçirildiği, keyfiyetin

Devamı