Lexpera Blog
Author image

Av. Ümit Erkan Durna

2 Gönderi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

Covid-19 Salgın Hastalığıyla Mücadele Kapsamında Ülke Genelinde Uygulanan Kısıtlamalar Dikkate Alınarak Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla 30/4/2021 ila 31/5/2021 Tarihlerinde Getirilen Kısmi Çek İbraz Yasağının Değerlendirilmesi

Resmî Gazetede 30 Nisan 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 29/4/2021 tarih ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle, 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna “Geçici Madde-3” başlığı altında aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

GEÇİCİ

Devamı

Covid-19 Salgın Hastalığı Nedeniyle Yargıda Duran Sürelerin Konkordato Kurumundaki Mühlet ve Süreler Açısından Değerlendirilmesi


(7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2480 Sayılı Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Özelinde)


Kendisine has özellikleri nedeniyle alelade bir dava türü olarak kabul edilmesi mümkün olmayan konkordato yargılamasında, geçici mühlet başlangıcının karara gün ve saat olarak geçirildiği, keyfiyetin

Devamı