Lexpera Blog

Muvazaalı Alt İşverenlik Tespitinde Neler Değişti?

25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Alt İşverenlik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile muvazaalı alt işverenlik tespiti halinde yapılacak işlemler ile ilgili önemli değişiklikler yapıldı.

Şöyle ki;

1- Asıl işveren - alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar hakkında, tebliğ tarihinden itibaren 6 işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilirken değişiklikle bu süre 30 işgününe çıkartılmıştır.

2- İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılacaktır.

3- Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay 6 ay içinde kesin olarak karar verecektir.

4- Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunlu kılındı.

5- Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son fıkrasındaki idari para cezası uygulanmasına ilişkin hüküm kaldırıldı, ancak bu durum bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü alt işverenlik muvazaasının tespiti halinde uygulanacak idari para cezası İş Kanunu'nda yer almaktadır (98. Madde). Buna göre, işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı 18.377 TL (2017 için) idari para cezası uygulanmaya devam edilecektir.

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Ankara