Lexpera Blog

Tag: Avrupa Birliği

Toplam 8 Gönderi

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Uluslararası Yatırım Hukukuna Etkisi: Enerji Şartı Antlaşması ve Avrupa Birliği-Kanada Kapsamlı Ekonomik Ticaret Antlaşması Örnekleri

Avrupa Birliği’nin (AB) hukuk alanında gerçekleştirdiği birçok değişiklik uluslararası gelişmelere zemin hazırladığı gibi uluslararası yatırım alanındaki gelişmelere de yön vermektedir. Örneğin uluslararası yatırım hukukunda uyuşmazlık çözümünde yıllarca kullanılan “yatırımcı-devlet” uyuşmazlık çözümü sistemi yerine (“investor-state” dispute settlement –ISDS) “Yatırım Mahkemesi Sistemi”’ oluşturma (Investment Court System- ICS) tartışmalarının başlamasında AB içindeki

Devamı

Dijital İçerik ve Hizmetler ile Dijital Unsurlu Mallar: AB Tüketici Müktesebatının Yeni Kavramları

Kardeş direktifler olarak anılabilecek 2019/770 sayılı Dijital İçerik Direktifi ve 2019/771 sayılı Mal Satış Direktifi'nin yürürlüğe girmesiyle dijital içerik kavramı AB Tüketici Hukukunda yerleşik hâle gelmiş, dijital hizmet ve dijital unsurlu mal kavramları müktesebata kazandırılmıştır.

Yazı dizisinin ilk yazısında AB'nin tüketiciyi korumaya dair yarım asırlık tecrübesini dijital dünyaya

Devamı

Avrupa Birliği E-Delil Düzenlemesi ve Avrupa’nın Dijital “Adli İşbirliği” Üzerinden Egemenlik Kurma İsteği

Uzun zamandır Amerikan merkezli, uluslararası piyasa hakimiyeti bulunan bigtech şirketlerinin Avrupa piyasası üzerindeki etkilerini azaltmak saikiyle Avrupa ülkelerince yapılacak teknik ve hukuki çalışmaların yoğunlaşacağı, bu doğrultuda özellikle big data kapsamında rekabet hukuku kurallarının uygulanmaya çalışılacağı ve Avrupa Birliği’nin elindeki hukuki araçları daha yoğun bir şekilde kullanacağı tahminimiz bulunmakta idi

Devamı

Yapay Zekâ Kullanımı için Hukuksal Çerçeve İhtiyacı

Giriş

Günümüzde yapay zekâ; sağlık, eğitim, mühendislik faaliyetleri, bazı mesleklerin icrası gibi, insan hayatına dair birçok alana dâhil olmuş ve her geçen gün daha çok kullanılmaya ve daha fazla alana dâhil olmaya devam etmektedir.[1] Yapay zekânın dahil olduğu bu alanlardan biri de hukuktur.

Kolombiya’da bir hâkim otistik bir

Devamı

ABD ve AB’nin Çin Kaygısı, Veri Aktarımı ve JSI İş Birliği Çalışmaları

Yoğun olarak kişisel verilerin korunması merkezinde bir süredir, gerek yeni çıkan bazı yabancı akademik kaynaklardan, gerekse Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) ve Avrupa Birliği (“AB”) merkezli birtakım uluslararası ticaret organizasyonu yetkililerinin yorumlarından ve mezkûr akademik kaynaklara atıflarından hareketle, ABD ve AB piyasaları arasında süregelen çekişme yanında yeni bir boyut olarak artık

Devamı