Lexpera Blog

Tag: maaş haczi

Toplam 2 Gönderi

7226 Sayılı Kanunun (ve İİK m. 330’un) Açık Hükmü ile Açık Yargıtay Kararlarına Rağmen Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığının Maaş Kesintilerine İlişkin Görüşü Hukuka, Kanuna ve Yargıtay İçtihatlarına Açıkça Aykırıdır

A. İlgili Düzenlemeler ve Daire Başkanlığının Yazısı

Önce 2279 sayılı (22.03.2020 tarihli) Cumhurbaşkanlığı Kararıyla İİK m. 330 uygulamaya sokulmuş, ardından da aynı yönde 7226 sayılı Kanun kabul edilmiştir. Her iki düzenlemede de, salgın sürecinde takiplerin 30.4.2020 tarihine kadar duracağı açıkça belirtilmiştir. 7226 sayılı Kanunun konuyla

Devamı

COVID-19 Sürecindeki Tedbirler Kapsamında İşçiye Yapılan Eksik Ödemelerin, Adi ve Nafaka Alacakları Kaynaklı Maaş Hacizlerine Etkisi

22.03.2020 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 Nisan 2020 tarihine kadar nafaka alacakları hariç yurt genelindeki tüm icra ve iflas takiplerinin durması, taraf ve takip işlemlerinin yapılamayacak olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının, maaş hacizlerine etkisi birçok platformda tartışılmış ve bu hususta Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 02.04.

Devamı