Lexpera Blog

Tag: ticari işletme

Toplam 1 Gönderi

Ticari İşletmenin Devrinde Kira İlişkisinin Devri Durumunun Değerlendirilmesi

Özet

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 11.maddesinde ticari işletmenin tanımı yapılmıştır. İlgili hükme göre ticari işletme; esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Bununla birlikte, ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. TTK’

Devamı