Lexpera Blog
Author image

Arş. Gör. Ahmet Tokat

1 Gönderi Websitesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Paris Temyiz Mahkemesi: Hakemin Yazdığı Anma Yazısı, Tarafsızlık ve Bağımsızlık Bakımından Makul Şüphe Teşkil Ettiğinden ICC Kararının İptali Gerekir

1. Giriş

Hakemlerin tarafsızlık ve bağımsızlığına ilişkin ilgi çekici tespitler barındıran ve ses getiren bir karar, 10 Ocak 2023'te Paris Temyiz Mahkemesince verilmiştir. Aralık 2020'de, Paris merkezli ICC tahkiminde aleyhine karar çıkan davalı, bu kısmi tahkim kararının iptali için Paris Temyiz Mahkemesine başvurmuştur. Davalının başvurusu diğer itirazların yanı sıra, hakem

Devamı