Lexpera Blog
Author image

Dr. Öğr. Üyesi H. Ali Dural

3 Gönderi
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

7226 Sayılı Kanun’un Geçici 3. Maddesinde Yapılan Değişikle Çeklere İlişkin Getirilen Düzenleme ve Ortaya Çıkardığı Bazı Sorunlar

Giriş

30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7318 sayılı “Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 15. maddesiyle 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a Geçici 3. Madde eklenmiştir.

Anılan madde aşağıdaki gibidir:

“Covid 19 salgın hastalığıyla

Devamı

COVID-19 Salgını Nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’na 7244 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 13. Madde ile Sermaye Şirketlerinde Kâr Dağıtımına Getirilen Sınırlamalar

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisine alan COVID-19 salgının ticaret ve finans hayatında neden olduğu gerek mikro gerek makro düzeydeki olumsuz sonuçları en aza indirmek amacıyla art arda yasama ve yürütme alanında bir dizi düzenleme yapılmaktadır.

Yasama alanında yapılan bu düzenlemelerden en sonuncusu 7244 Sayılı “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının

Devamı

COVID-19 Salgını Nedeniyle Yürürlüğe Giren 7226 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesinin Çek Açısından Sonuçları

I. Giriş

Dünyayı etkisine alan Covid-19 salgınının ülkemizde de baş göstermesi nedeniyle salgının olası olumsuz ekonomik sonuçlarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek amacıyla bazı hukuki düzenlemelerin yapılması ihtiyacı doğmuştur.

İşte bu düzenlemelerden biri de 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”dur[1]

Devamı