Lexpera Blog
Author image

Av. Batuhan Bulut

6 Gönderi Websitesi
Bulut Süerdem Avukatlık Ortaklığı

Fevkalade Mühlet Halleri ve 89/1 Haciz İhbarnamelerinin Durumu Hakkında

Ülkemizde ilk kez uygulama alanı bulan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ndaki (“Kanun”) 330. madde, beraberinde açığa kavuşturulması gereken birçok problemi gündeme getirmiştir. Söz konusu problemlerden biri de Kanun’un 330. maddesine istinaden 22.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan nafaka alacaklarına dayanan icra takipleri hariç olmak üzere,

Devamı