Lexpera Blog
Author image

Av. Hale Gündüz

3 Gönderi Websitesi
Bulut Süerdem Avukatlık Ortaklığı

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Amacına İlişkin Düzenlemeler

Bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içerisinde bulunmamız için ihtiyacımız olan sağlık hizmetlerinin sunulmasında görev üstlenen sağlık personelleri, ifa ettikleri hizmetin muhteviyatı bakımından yaşadıkları zorlukların yanı sıra, pek çok ciddi problem ile de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum bir yandan sağlık personellerinin, diğer yandan onların sunduğu sağlık

Devamı

7242 Sayılı Kanun ile Getirilen Önemli Değişiklikler

7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 15.04.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile 16/5/2001 tarihli 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu, 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4/12/

Devamı

Fevkalade Mühlet Halleri ve 89/1 Haciz İhbarnamelerinin Durumu Hakkında

Ülkemizde ilk kez uygulama alanı bulan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ndaki (“Kanun”) 330. madde, beraberinde açığa kavuşturulması gereken birçok problemi gündeme getirmiştir. Söz konusu problemlerden biri de Kanun’un 330. maddesine istinaden 22.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan nafaka alacaklarına dayanan icra takipleri hariç olmak üzere,

Devamı