Lexpera Blog
Author image

Arş. Gör. Buğra Kesici

1 Gönderi
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

COVID-19 Salgını Döneminde Gerçekleşen Fiyat Artışlarına Rekabet ve Haksız Rekabet Hukuku Enstrümanları ile Ne Şekilde Müdahale Edilebilir?

I. İnceleme Konusu Davranışa İlişkin Genel Bakış

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilân edilen COVID-19 salgını, muhtelif alanlarda pek çok olumsuz sonucu beraberinde getirmiştir. Bu etkinin dinamik olarak gözlemlendiği en temel alan, belirli ürün ve coğrafi pazarlarda üretimden dağıtıma gerçekleştirilen faaliyetin (=ticaretin) bizatihi kendisidir. Bunun temelinde birçok gerekçe mevcut

Devamı