Lexpera Blog
Author image

Dr. Buse Dişel

1 Gönderi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı

İsviçre Hukukunda Kovid-19 Sebebiyle Yargıda Alınan Tedbirler Özellikle Medenî Yargıdaki Düzenlemeler ve Bu Düzenlemelerin Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi

I. Ülkemiz ve İsviçre’deki Hukukî Durumun Genel Olarak Karşılaştırılması

Ülkemizde, Kovid-19 salgınının yargılama ve takip hukukunda ortaya çıkaracağı hak kayıplarını önlemek amacıyla, 26.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’de 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a Geçici 1’inci madde eklenmiştir. Bu kapsamda, Kanun’un Resmî Gazete’

Devamı