Lexpera Blog
Author image

Dr. Öğr. Üyesi Elif Beyza Akkanat-Öztürk

6 Gönderi
İstanbul Üniversitesi, Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı

Sözleşmesel Kusur

GİRİŞ

Sözleşme ilişkisi taraflar arasında bir bağ kurar ve fakat her halde taraflar bu sözleşme ilişkisinin gereklerini yerine getirmezler/getiremezler. Sözleşmeden doğan borçların gereği gibi ifa edilmemesi olarak adlandırılan bu hal “olağan” değilse de sık rastlanan bir haldir. Bu takdirde kanun koyucunun, alacaklı ile borçlu çıkarlarını dengeleyen bir sistem (sözleşmeye

Devamı