Lexpera Blog
Author image

Av. Esin Civelek

2 Gönderi

Konkordato Döneminde Teminat Mektuplarının Durumu

1- Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği

Banka teminat mektubu ile banka, lehtarın temel borç ilişkisine aykırı hareket etmesi halinde muhatabın uğrayacağı zararı, teminat mektubunda belirtilen tutar oranında tazmin borcu altına girmektedir. Bu durumda, lehtar ile muhatap arasındaki ilişki, temel borç ilişkisidir. Lehtar ile banka arasındaki ilişki, teminat mektubu temin etme

Devamı

COVİD-19 Nedeni ile Alınan Kararlar Kapsamında Durma Süresinin Yeni Konkordato Başvurularına Etkisi

A. Genel

22.03.2020 tarih, 2279 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ileCOVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve

Devamı