Lexpera Blog
Author image

Fatih Duran

1 Gönderi

Haksız Fiillerde Müteselsil Sorumluluk Halinde Bireysel Savunma Sebeplerinin İleri Sürülmesine İlişkin Tartışmanın Düşündürdükleri

Yürürlüğe girişinin yedinci yılını dolduran 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birden çok kişinin birlikte bir zarara sebebiyet vermesi, bir diğer ifadeyle haksız fiillerde müteselsil sorumluluk haline ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Önceki Borçlar Kanunu döneminde (öğretide tam teselsül olarak adlandırılan) aynı zarara birlikte sebep olma hâli ile (eksik teselsül olarak

Devamı