Lexpera Blog
Author image

Av. Ferhat Bars

1 Gönderi
İstanbul Barosu

Suç ve Kabahat Ayrımının Bankacılık Kanununun 61. Maddesi Yönünden İrdelenmesi

Giriş

Suç ve kabahat; çokça karıştırılan iki kavram olup, kimi zaman her ikisinin aynı anlama geldiği veya yaptırımlarının aynı olduğu düşünülebilmektedir. Bu yazıda suç ve kabahatin temel farklılıklarına kısaca değindikten sonra her iki kavram, Bankacılık Kanunu’nun 61. maddesi yönünden irdelenecektir.

A. Suç ve Kabahat

Suç ve kabahatin benzerlik gösterdiği

Devamı