Lexpera Blog

Tag: bankacılık kanunu

Toplam 5 Gönderi

Bankacılıkta Sürdürülebilirlik

Bir Kızılderili atasözü der ki; “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.”

Sürdürülebilirlik (Sustainability) son dönemde hem günlük hayatımızda hem de iş hayatında sıklıkla karşılaştığımız bir kavram haline geldi. Daha ziyade çevre, ağaç ve yeşillik temaları ile birlikte kullanılan

Devamı

Bankacılık Zimmeti

Giriş

Çalışmamızda ekonomik hayatın değişimi ve teknolojinin gelişimiyle birlikte daha fazla önem kazanması nedeniyle öncelikle ‘ekonomik suç’ kavramı ile bankacılık suçları çerçevesi çizilecek ve akabinde bu bağlamda en fazla önem arz eden suç tiplerinden biri olan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 160. madde ve devamı hükümleriyle düzenlenen Bankacılık Zimmeti incelenecektir.

Bankacılık

Devamı

Suç ve Kabahat Ayrımının Bankacılık Kanununun 61. Maddesi Yönünden İrdelenmesi

Giriş

Suç ve kabahat; çokça karıştırılan iki kavram olup, kimi zaman her ikisinin aynı anlama geldiği veya yaptırımlarının aynı olduğu düşünülebilmektedir. Bu yazıda suç ve kabahatin temel farklılıklarına kısaca değindikten sonra her iki kavram, Bankacılık Kanunu’nun 61. maddesi yönünden irdelenecektir.

A. Suç ve Kabahat

Suç ve kabahatin benzerlik gösterdiği

Devamı

Bankacılık Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması Alanında Yaşanan Gelişmeler

Sürekli regülasyona tabi tutulan ve kişisel verilerin yoğun bir şekilde işlendiği bankacılık sektöründe, geçtiğimiz son iki aydan bu yana veri koruma hukuku alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bankacılık Kanunu’nun 73. Maddesinde değişiklik yapılmış ve Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Mevzuat gelişmeleri incelendiğinde, Kişisel Verilerin Korunması

Devamı

Yerinde İnceleme Geçiren Teşebbüslerde Elektrik Kesintilerine Dikkat!

Bu yazımızda, Rekabet Kurulu’nun bir hazır beton şirketine yerinde incelemenin engellendiği gerekçesiyle kestiği idari para cezasını mercek altına alacağız. Ancak yazımıza konu kararda bünyesinde yerinde inceleme yapılan teşebbüsün dijital kayıtları konu edildiğinden, kısaca yerinde inceleme ve dijital delil toplama usullerinden bahsetmek isteriz.

Rekabet Kurulu’nun rekabet ihlallerinde delil elde

Devamı