Lexpera Blog
Author image

Göktürk Öcal

12 Gönderi
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı Öğrencisi
gokturk.ocal@lexpera.com.tr

Lexpera’da Geçen Hafta (4-10 Aralık 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yedincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Lexpera’ya geçen hafta yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt 37, Sayı 3, 2021

Derginin bu sayısında; “Anonim Ortaklık Payı Üzerinde Kurulan Rehin Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar ve Çözüm

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (27 Kasım-3 Aralık 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin altıncısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Lexpera’ya geçen hafta yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Çağlar Ersoy, Robotlar, Yapay Zekâ ve Hukuk

Kendi kendini programlayabilen, eğitebilen ve insanların işlerini ellerinden almaya başlayan robot ve yapay zekâ kavramlarını merkezine alan çalışma,

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (20-26 Kasım 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin beşincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Lexpera’ya geçen hafta yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Hilal Akmaral Keskin, İş Hukukunda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

Eserde, zamanaşımı ve hak düşürücü süre kavramları, ücret ve tazminat alacakları ile alt işverenlik ilişkisi

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (13-19 Kasım 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin dördüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Lexpera’ya geçen hafta yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Bleda Rıza Kurtdarcan, Denizden İstihbarat Toplama Faaliyetlerinde Denizaltı Operasyonları ve Uluslararası Hukuk

Eser, kamuoyuna açıklanan denizaltı istihbarat operasyonlarından elde edilen bilgiler ışığında akdi deniz hukukunda

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (6-12 Kasım 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin üçüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta aşağıda yer alan eserler Lexpera’ya yüklendi:

Samim Ünan, Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku - Cilt VII - Yargı Kararları

Türk Ticaret Kanunu’nun sigorta sözleşmesine ilişkin içtihadının artık

Devamı