Lexpera Blog
Author image

Göktürk Öcal

29 Gönderi
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı Öğrencisi
gokturk.ocal@lexpera.com.tr

Lexpera’da Geçen Hafta (14-20 Mayıs 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yirmi dokuzuncusunu siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Gökçe Gültekin Yılmaz, İşkence ve Kötü Muamele Yasağında Cezasızlık Sorunu

Kitapta, mutlak nitelikteki işkence ve kötü muamele yasağının caydırıcı yönünü ortadan kaldıran cezasızlık durumlarının

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (7-13 Mayıs 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yirmi sekizincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Merve Akbulut, Türk Yabancılar Hukukunda İdari Gözetim

Kitapta, Türk hukukundaki idari gözetim uygulamasının kanuni temelleri ile Avrupa Birliği Göç Hukuku, sulh ceza hakimliği, idare

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (23 Nisan-6 Mayıs 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yirmi yedincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 2017

Gerçekleştirilen karar değerlendirme seminerinde, iş

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (16-22 Nisan 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yirmi altıncısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Kübra Deniz Çelik, Sosyal Medya Kullanımının İş Sözleşmesine Etkisi

Eser, sosyal medya kavramını, özelliklerini ve gelişim süreçlerini açıklamaya çalışarak sosyal medyanın ifade özgürlüğü ile

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (9-15 Nisan 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yirmi beşincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Umut Gün, Blockchain (Blokzinciri) Teknolojisinin Bankacılık ve Finans Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Kitapta, öncelikle blockchain teknolojisi ile uygulama alanları örneklerle açıklanmış, 18 farklı ülkenin regülasyon

Devamı