Lexpera Blog
Author image

Göktürk Öcal

5 Gönderi
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı Öğrencisi / İstanbul Barosu
gokturkocal@hotmail.com

Lexpera’da Geçen Hafta (20-26 Kasım 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin beşincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Lexpera’ya geçen hafta yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Hilal Akmaral Keskin, İş Hukukunda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

Eserde, zamanaşımı ve hak düşürücü süre kavramları, ücret ve tazminat alacakları ile alt işverenlik ilişkisi

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (13-19 Kasım 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin dördüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Lexpera’ya geçen hafta yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Bleda Rıza Kurtdarcan, Denizden İstihbarat Toplama Faaliyetlerinde Denizaltı Operasyonları ve Uluslararası Hukuk

Eser, kamuoyuna açıklanan denizaltı istihbarat operasyonlarından elde edilen bilgiler ışığında akdi deniz hukukunda

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (6-12 Kasım 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin üçüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta aşağıda yer alan eserler Lexpera’ya yüklendi:

Samim Ünan, Türk Ticaret Kanunu Şerhi Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku - Cilt VII - Yargı Kararları

Türk Ticaret Kanunu’nun sigorta sözleşmesine ilişkin içtihadının artık

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (30 Ekim-5 Kasım 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin ikincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta aşağıda yer alan eserler Lexpera’ya yüklendi:

Hande Öge, Mehmet Çağrı Bağatur, Sorularla Sigorta Tahkim

Eserde, Sigorta Tahkim Komisyonu nezdindeki yargılamada uyulması beklenen usul kuralları ve Trafik Sigortası kapsamında meydana gelen uyuşmazlıklardaki

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (23-29 Ekim 2021)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bülteni siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta, Abdülkadir Yıldız’ın Din ve Vicdan Özgürlüğü adlı eseri ile Abdullah Batuhan Baytaz’ın Ceza Muhakemesi Hukukunda Sanığın Hukuki Dinlenilme Hakkı adlı eseri Lexpera’ya yüklendi.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların

Devamı