Lexpera Blog
Author image

Havva Balaban

2 Gönderi Istanbul/Turkey Websitesi

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ
(Mobbing)

Bilindiği üzere çalışma hayatında yaşanan değişiklikler ve piyasa koşulları sık sık yeni hukuki tartışmalara yol açmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya genelinde çalışanların kişilik hakları yanında, psikolojik bütünlüğünü de koruma lüzumunun yasalaştırılması yaygınlaşmıştır. Uzun mesai saatleri, büyük projeler ve grup halinde yapılan çalışmalar sonucunda

Devamı

Çalışanlara Bireysel Emeklilik Yaptırma Zorunluluğu

01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan Bireysel Emeklilik Sistemi, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile işverenlerin çalışanlara bireysel emeklilik yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.

 Kanun’da tanımlanan ÇALIŞAN;
(i) Türk vatandaşı olan veya;
(ii) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca mavi

Devamı