Lexpera Blog
Author image

Av. İdil Kavuşan

2 Gönderi Ankara
Avukat
L.L.M Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Borçlu Temerrüdünde Müspet Zarar Tazminatı

I. GİRİŞ

Borçlar hukukunun ana kavramlarından birini oluşturan borç ve borç ilişkisinin en doğal ve temel amacı “ifa” dır.[1] İfa, borçlanılan edimin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, alacaklının tatmin edilerek borcun sona erdirilmesidir.[2]

Borçlar hukukunun temel kavramlarından olan sözleşmelerin amacı ise, edimlerin karşılıklı olarak ifa edilmesidir.

Devamı

Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Sorumluluk

I. Giriş

Bir kişinin kendisine ait özellikleri, hak ve fiil ehliyeti, özgürlüğü, maddi ve manevi varlıkları ile iktisadi bütünlüğü onun kişiliğini meydana getirmektedir. Gerek ulusal gerek uluslararası düzenlemeler ile de kişiliğin korunması ve kişiliğe bağlı haklar ön plana çıkartılmıştır.[1]

Kişilik hakkı kavramı ise kişinin sahip olduğu kişilik değerlerinin korunmasını

Devamı