Lexpera Blog
Author image

Av. İdil Kavuşan

1 Gönderi Ankara
Avukat
L.L.M Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kişilik Haklarının İhlalinden Doğan Sorumluluk

I. Giriş

Bir kişinin kendisine ait özellikleri, hak ve fiil ehliyeti, özgürlüğü, maddi ve manevi varlıkları ile iktisadi bütünlüğü onun kişiliğini meydana getirmektedir. Gerek ulusal gerek uluslararası düzenlemeler ile de kişiliğin korunması ve kişiliğe bağlı haklar ön plana çıkartılmıştır.[1]

Kişilik hakkı kavramı ise kişinin sahip olduğu kişilik değerlerinin korunmasını

Devamı