Lexpera Blog

Tag: borçlu temerrüdü

Toplam 2 Gönderi

Borçlu Temerrüdünde Müspet Zarar Tazminatı

I. GİRİŞ

Borçlar hukukunun ana kavramlarından birini oluşturan borç ve borç ilişkisinin en doğal ve temel amacı “ifa” dır.[1] İfa, borçlanılan edimin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, alacaklının tatmin edilerek borcun sona erdirilmesidir.[2]

Borçlar hukukunun temel kavramlarından olan sözleşmelerin amacı ise, edimlerin karşılıklı olarak ifa edilmesidir.

Devamı

Döviz ile Sözleşme Yapma Yasağı Kapsamında Yabancı Para Borçların Borçlu Temerrüdü

Giriş

Yabancı para borçlarının ifası ve borçlunun temerrüde düşmesi hali 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında özel olarak düzenlenmektedir. Söz konusu kavram Eski Borçlar Kanunu döneminde m. 83 ile düzenlenirken 6098 sayılı TBK m. 99 kapsamında düzenlenmektedir. Yabancı para borçlarına ilişkin Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan düzenlemenin yanında 13.

Devamı