Lexpera Blog
Author image

Jacques Covo

2 Gönderi Websitesi
FOSFA & GAFTA, Londra, Temyiz Tahkim Daireleri ve Sözleşmeler Komisyonu eski üyesi
Hukuk Müşaviri, Cenevre

Yurtdışında En Rağbet Edilen Sektörel Tahkim Merkezleri

Tarihsel olarak meslek odaları, korporatist kuruluşların bir devamıdır. Başlangıç evresinde bu birlikler; kendi uygulama kuralları, meslek şartları ve tek tip sözleşmelerinden başka ihtilafları çözmek için de tahkim mahkemelerini geliştirdiler. Böylece sektörel arbitraj, sektörün önde gelen tacirlerinin en eski yıllardan beri kurdukları meslek odaları çerçevesinde, kendilerinin hakemlik yaptığı bir tahkim sistemi

Devamı

Dünya Emtia Tahkimleri Hakkında Düşüncelerim

Emtia tahkim sistemi, dünyanın her yerinde, taraflardan her biri adına meslek içindeki tacirler arasından hakem tayin edilmesi sebebi ile denkler arasındaki ilişkiye dayalı bir sistemdir.

Hukuki ihtilaf hallerinde durumu tahlil edecek, değerlendirecek ve tahkim yargılamasında hakem olarak görev alacak kişiler, sektörde tecrübe sahibi ve aktif rol oynayan taraflar/kişiler olduğundan

Devamı