Lexpera Blog
Author image

Özgür Aydın

1 Gönderi

Devletin Şiddet Tekeli ve Bireysel Silahlanma Paradoksu

Modern devletin şiddet tekeli; devletin egemenlik iddiasını ortaya koyduğu ülke sınırları içinde yaşamını sürdürenlerin, siyasi iktidardan başka bir gücün şiddetine maruz kalmayacağına dair garanti olarak değerlendirilebilir. Başka bir deyişle, özgürlüklerin ve hakların güvenli bir şekilde yaşanmasına verdiği teminat karşılığında şiddet tekelini alan modern devlet, sınırları içinde şiddete uğrayan her insanın

Devamı