Lexpera Blog
Author image

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Acar Ünal

1 Gönderi
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Covid-19’un Okul Sözleşmelerine Etkisi: Olasılıklar Okulu

I. Giriş:

Ülkemizde, Covid 19 virüsü bağlamında, öğretim kurumlarında fiziki olarak faaliyette bulunulmasına ara verilmiş, bu durum yüzyüze/fiziki öğretim esas alınarak yapılan sözleşmelerin akıbetinin ne olacağı konusunda çeşitli soru(n)ları beraberinde getirmiştir. Uzaktan öğretime uzak kalanların da bu tür bir öğretime yakınlaşmak durumunda kaldığı bir dönem(eç) içine

Devamı