Lexpera Blog
Author image

Av. Doç. Dr. Taner Emre Yardımcı

1 Gönderi Websitesi
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-5330-4986
bilgi@yardimcihukuk.com.tr

Şeklî Mecburi Dava Arkadaşlığına İlişkin Usuli Sorunlar

Giriş

Türk hukukunda mecburi dava arkadaşlığı maddi ve şeklî olmak üzere bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Maddi hukuk gereği birden fazla kişinin birlikte dava açması veya dava edilmesi gereken hâllerde maddi mecburi dava arkadaşlığı söz konusu olur. Birden fazla kişinin birlikte dava edilmesini gerektirmekle birlikte maddi hukuktan ileri gelmeyen dava arkadaşlığı

Devamı