Lexpera Blog
Author image

Arş. Gör. Ünal Gençtürk

2 Gönderi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
gencturkunal@gmail.com

İzinsiz Yardım Toplama Faaliyeti ve Yaptırımı

Giriş

Günümüzde pek çok sebeple kişiler ve çeşitli kuruluşlar yardım toplayabilmektedir. Özellikle bu sebeplerin başında sağlık ihtiyaçları, kişilerin muhtaçlık durumu ve çeşitli kuruluşların faaliyetlerinin yürütülmesine destek olunması gelmektedir. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte internet ortamında da çok sayıda yardım toplama faaliyeti yürütülebilmekledir. Bu kapsamda ülkemizde yardım toplama fiilleri bir

Devamı

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçuna İlişkin Bazı Tartışmalar

A. Genel Olarak

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 104. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Maddenin 2 ve 3. fıkralarında

Devamı