Lexpera Blog

Meslek Mensupları (SMMM ve YMM) Hangi Durumlarda Asgari İşçilik Raporu Düzenleyemez?

SGK tarafından asgari işçilik incelemesi yapılmayıp meslek mensupları tarafından rapor düzenlenmesi ve ilişiksizlik belgesinin kısa sürede alınması mümkün. Bu sayede işverenler ve meslek mensupları denetimin getirdiği stres ve zaman kaybından kurtulabilmekte.

Ancak meslek mensupları her zaman asgari işçilik raporu düzenleyemiyor...

Meslek mensupları;

a) Hariçten işçi çalıştırılmaksızın daimi nitelikteki işyerlerinin sigortalıları ile yapılan işler,

b) SGK'ya tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte işçilik bildiriminde bulunulmamış olan ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri,

hakkında asgari işçilik raporu düzenleyemez.

Ayrıca meslek mensuplarınca rapor düzenlenebilecek işlerin istihkak ve maliyet tutarlarının sınırları SGK Yönetim Kurulunca belirleniyor.

Buna göre meslek mensuplarınca ihale konusu işler ve özel nitelikteki inşaat işyerleri için yapılacak asgari işçilik incelemesi sonucu düzenlenecek raporlarda esas alınacak istihkak ve maliyet tutarına ilişkin rapor düzenleme sınırının 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi:
http://www.hukukmarket.com/kategori/70/is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku.html#!/kitap/147433/?kategori-ids=70&siralama=tarih&sayfa=1

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Ankara