Lexpera Blog

Meslek Mensuplarının (SMMM ve YMM) Asgari İşçilik Raporu Düzenleme Yetkisi Var

Meslek mensuplarının SGK ile olan ilişkilerinin önemli bir parçasını asgari işçilik incelemeleri oluşturuyor.SGK'dan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri için şayet malzemeli/salt işçilikli faturalar mevcutsa işyeri kayıt ve belgeleri SGK Müfettişleri tarafından inceleniyor.

Ancak SGK tarafından söz konusu asgari işçilik incelemesi yapılmayıp meslek mensupları tarafından rapor düzenlenmesi ve ilişiksizlik belgesi alınması mümkün. Bu sayede işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun sağlanması ve Kuruma yeterli işçilik bildirilip bildirilmediği tespit ediliyor.

Bu sayede işverenler ve meslek mensupları denetimin getirdiği stres ve zaman kaybından kurtulabilmekte.

Ancak meslek mensupları çoğu zaman asgari işçilik mevzuatının karmaşıklığı ve hata yapma korkusuyla bu haklarını kullanmıyor.

Nitekim, meslek mensupları, gerçeğe aykırı rapor düzenleyerek Kurum zararına sebebiyet verdikleri takdirde, oluşan Kurum zararından işveren ile müştereken ve müteselsilen sorumlu oluyorlar. Bu durumda ilgililer hakkında ayrıca genel hükümlere göre de işlem yapılıyor.

Düzenledikleri rapor ile Kurum zararına sebebiyet verdiği, Kurumca tespit edilen meslek mensuplarınca daha sonra düzenlenen raporlar da işleme konulmuyor.

Bu sebeplerle meslek mensuplarının asgari işçilik raporu düzenleme yetkilerini doğru şekilde kullanmaları önemli.

  • İhale konusu işlerde ve özel bina inşaatlarında meslek mensupları tarafından inceleme nasıl yapılır?
  • Malzemeli ve salt işçilikli faturalar nasıl dikkate alınır?
  • İşin başlama ve bitiş tarihlerinin tespiti nasıl yapılır?
  • Düzenlenen rapor üzerine hangi işlemler yapılır?
  • Rapor Düzenlenmeyecek İşler ve Rapor Düzenleme Sınırı var mı?
  • Rapor düzenlenme şekli nasıldır?
  • Uygulanan idari para cezaları nelerdir?
  • Meslek mensuplarının sorumlulukları nelerdir?

Bu soruların cevapları için:
http://www.hukukmarket.com/kategori/70/is-ve-sosyal-guvenlik-hukuku.html#!/kitap/147433/?kategori-ids=70&siralama=tarih&sayfa=1

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Ankara