Lexpera Blog

Uzaktan Çalışma İle İşe Gitmeden Çalışmak Mümkün

Gerek ülkemizde gerekse de diğer ülkelerde işyerine gitmeksizin evde veya mobil şekilde iş görmeyle sıkça karşılaşıyoruz. Özellikle yazılım, tasarım, tercüme, satış ve pazarlama, veri hazırlama ve işleme, e-satış, muhasebe, basın ve yayın gibi sektörlerde işyerine gitmeksizin işveren tarafından verilen işleri yapmak mümkün olabiliyor.

Her ne kadar bu şekilde çalışan kişiler olsa da çalışma mevzuatımızda bunların yaptıkları işleri ayrıca tanımlayan ve kurala bağlayan düzenlemeler bulunmuyordu. Ancak 2016 yılında 6715 sayılı Kanun ile artık “uzaktan çalışma” adıyla yeni bir kavram mevzuatımıza girdi ve bu şekilde yapılan çalışmaların kuralları belirlendi.

Kapsamda Hangi İşler Var?

Uzaktan çalışma zaten hayatımızda vardı ancak yasal olarak ismi konulmamıştı. Böyle olunca da işverenler bu şekilde işçi çalıştırmaya çekiniyorlar ve yükümlülükleri konusunda kararsız kalıyorlardı.

Getirilen yeni düzenleme ile uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi olarak tanımlandı. Yani bir işin uzaktan çalışma kapsamına girmesi için işçinin ya evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında çalışması gerekiyor.

Haklar Diğer İşçilerle Aynı

Getirilen düzenleme ile uzaktan çalışan işçilere negatif ayrımcılık yapılmasının da önüne geçilmeye çalışılmış. Buna göre uzaktan çalışan işçiler, esaslı neden olmadıkça salt iş sözleşmesinin niteliğinden ötürü emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacak.

Ayrıca, işveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü.

Dolayısıyla işveren “nasıl olsa işçim evinde çalışıyor” düşüncesiyle iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaktan kurtulamayacak. Örneğin, işçisini evinde bilgisayar karşısında çalıştırıyorsa “Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre gerekli önlemleri alıp eğitimleri vermek zorunda kalacak.

Sözleşmede Neler Olmalı?

Uzaktan çalışma yoluyla işçi istihdam edecek işveren işçisiyle kanunda belirtilen iş sözleşmesini imzalamak zorunda.

Bu iş sözleşmesinde; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması gerekiyor.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Ankara