Lexpera Blog

Tag: 5510 sayılı Kanun

Toplam 2 Gönderi

Hizmet Tespit Davası ve Davadan Feragat

I. SİGORTALILIK KAVRAMI VE SİGORTALILIĞIN TESPİTİ

A. SİGORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENLERİN HİZMET TESPİTİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kişiler, mesleklerini ifa ederken ve normal yaşamlarını sürdürürken sağlıklarını, gelirlerini ve genel olarak hayatlarını tehlikeye düşürebilecek birtakım risklerle karşı karşıya gelebilmektedir. Bireylerin bu mesleki, fizyolojik ve sosyo ekonomik risklerden korunabilmeleri için sosyal güvenlik sistemleri ortaya

Devamı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Yersiz Ödemeleri Tahsil Esasları

Sosyal Güvenlik Kurumu, yasal şartları sağlamaları halinde sigortalılara veya sigortalıların hak sahiplerine çeşitli aylık ve/veya gelirler bağlamaktadır. Ancak bazı durumlarda sigortalının (hak sahibinin) bazı durumlarda da Kurum çalışanlarının hatalı eylemleri nedeniyle, şartları taşımadığı halde sigortalı ya da hak sahiplerine aylık bağlanabilmektedir. Yersiz ödeme kavramı, Kurum’un sosyal sigorta yardımlarına

Devamı