Lexpera Blog

Tag: aile şirketi

Toplam 1 Gönderi

İşletmesel Açıdan Aile Şirketi Niteliğinde Olan Anonim Şirketlerin Esas Sözleşmelerinde Aileye Mensup Olmayanlara Pay Devrinin Yasaklanmasına Yönelik Bağlam Hükümlerine (Aile Klozu) Yer Verilmesinin Geçerliliği

A. Giriş

Ülkemizdeki şirketlerin büyük bir çoğunluğu “aile şirketi” niteliğindedir. Bununla birlikte hukukumuzda aile şirketi, bir “tip” olarak öngörülmemiştir ve hukuki bir statüde düzenlenmemiştir. Dolayısıyla aile şirketleri de yasal şirket türlerinden biri içerisinde şekillenmektedir[1]. Bununla birlikte işletme işletme biliminde aile şirketi terimsel anlamda kullanılmaktadır.

“Aile bağlarının diğer faktörler yanında

Devamı