Lexpera Blog
Author image

Av. Engin Daşlı

12 Gönderi

Taşıma İşleri Komisyoncusu Olarak Forwarder’ın İradi Teslim Engeli Halinde Demuraj Bedelinden Sorumluluğu

A. Giriş

İhracatın, önemini her geçen gün daha fazla hissettirdiği bir zamanda yaşıyoruz. Ülkemizin kalkınma ve büyüme hızının ihracat rakamlarına göbekten bağlı olduğunu, artık hepimiz ezbere biliyoruz. İhracatımızı artırmak amacıyla Devlet tarafından birçok alanda teşvik imkanları sağladığını görüyoruz. İhracatı artırmaya yönelik yoğun çabaların istediğimiz sonuçları verebilmesi, büyük ölçüde iyi bir

Devamı

İşletmesel Açıdan Aile Şirketi Niteliğinde Olan Anonim Şirketlerin Esas Sözleşmelerinde Aileye Mensup Olmayanlara Pay Devrinin Yasaklanmasına Yönelik Bağlam Hükümlerine (Aile Klozu) Yer Verilmesinin Geçerliliği

A. Giriş

Ülkemizdeki şirketlerin büyük bir çoğunluğu “aile şirketi” niteliğindedir. Bununla birlikte hukukumuzda aile şirketi, bir “tip” olarak öngörülmemiştir ve hukuki bir statüde düzenlenmemiştir. Dolayısıyla aile şirketleri de yasal şirket türlerinden biri içerisinde şekillenmektedir[1]. Bununla birlikte işletme işletme biliminde aile şirketi terimsel anlamda kullanılmaktadır.

“Aile bağlarının diğer faktörler yanında

Devamı

Beş Yıldan Sonrası İçin Açılan Kira Bedelinin Tespiti Davalarında Netice-i Talep

A. Genel Olarak

Kira tespit davalarında patlama yaşanan bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle daha önce aklımızın ucundan bile geçmeyen sorunlara muhatap oluyoruz. Yüksek enflasyon, kira tespiti davalarını da adeta kırk bilinmeyenli denkleme dönüştürüyor. Bu durum, hukuki çözümlere duyulan güvenin sarsılmasına yol açıyor. Kira tespit davaları, Yasa’da özel olarak düzenlenmiş

Devamı

Gereksinim Nedeniyle Tahliye Davalarında Dava Açma Süresi

Kiraya verenin, kendisi kiralanana ihtiyaç duyarsa, kiracının tahliyesini talep edebilir. Sadece kendi şahsı değil; eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaç duyması halinde de kiracının tahliyesi dava edilebilir. Buna “gereksinim (ihtiyaç) nedeniyle tahliye davası” denilmektedir.

Kanunda özel olarak düzenmiş bir dava türüdür. Normal şartlar altında bir

Devamı