Lexpera Blog

Tag: bağımsız öğe

Toplam 1 Gönderi

Veri Tabanı Olarak Haritalar*

Karar: Bavyera Eyaleti-Esterbauer Yayınevi Ltd. kararı (Avrupa Adalet Divanı, 29.10.2015-C-490), Alman Telif Hakları Kanunu § 87a (UrhG=ATHK) uyarınca veri tabanları (Datenbanken) korunmasının şartı olarak bağımsız öğeler konusuna açıklık getirmiştir. AAD, nihayetinde haritaların da veri tabanı olarak kabul edileceği sonucuna varan bir yorum yapmıştır.

Somut Olay ve Tartışmalar: İlk

Devamı