Lexpera Blog

Tag: fedâkarlığın denkleştirilmesi ilkesi

Toplam 1 Gönderi

Anayasa Mahkemesi: Sokağın Trafiğe Kapatılması Nedeniyle Oluşan Gelir Kaybının İdare Tarafından Tazmini Gerekir

Toplumun menfaatine olan tedbirlerden doğan külfete kişilerin tahammül gösterme mecburiyetiyle karşı karşıya bırakılmalarında, kamu yararı ile kişilerin hakları arasında makul bir denge kurulmalıdır.

Karara Konu İşlemler ve Hukuki Süreç

Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararı ile, yabancı bir devlete ait Büyükelçiliğin bulunduğu sokak, Büyükelçiliğin güvenliğinin sağlanması amacıyla, yaya ve araç

Devamı